Uppträdande på stipendieutdelning, Anders Sandrews Stiftelse – FRAMFLYTTAD