Integritetspolicy och GDPR

The Hebbe Sisters värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bland annat att förstå vilken slags information The Hebbe Sisters samlar in och hur denna används.

Vilka personuppgifter behandlar vi och hur använder vi dina personuppgifter?

The Hebbe Sisters behandlar inga personliga uppgifter.

Länkar på The Hebbe Sisters webbplats

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy gäller enbart webbplatsen www.thehebbesisters.se. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att The Hebbe Sisters inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicy

The Hebbe Sisters förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.