Barnföreställning

Alla människor är sammanlänkade till en stor helhet. Som ett enda stort ”vi”. Men samtidigt som vi har många gemensamma nämnare så är var och en av oss helt unika. Vi, du och jag. För ingen är ju precis likadan som DU. Läs mer i informationsblad här. 

I denna föreställning tar gruppen upp viktiga teman som ensamhet, rädsla och vänskap. Musik varvas med teater, likväl som med sång, dans och rörelse i samspel med barnen. Kanske får ni även se lite härlig steppdans?

Möt de svängiga, värmländska systrarna i The Hebbe Sisters och smittas av deras sprudlande energi. Tillsammans med mamma Ulrika Hebbe, konsertpianist, uppmuntras varje barn till att våga vara sig själv och att vara en bra kompis. Föreställningen kan anpassas för flera olika åldrar (passar bäst för 7-11 åringar) och präglas av en hög artistisk kvalitet, musikalisk variation, olika sceniska uttryck och interaktion med barnen i publiken.

Ackompanjemang: Ulrika Hebbe på piano

Sagt från barn i publiken:

”Ni får 1000 poäng!”
”Jag blev så glad när ni dansade!”
”Det finns inget tal i världen som räcker till – ni är så bra!”
”Det var den bästa teatern jag någonsin har sett!”